کابل شارژ تایپ سی

هیچ محصولی یافت نشد.

کابل های شارژ  گوشی های هوشمند از ساختارهای متفاوتی دارند و شرکت های تولید کننده گوشی باتوجه به موارد مختلف تغییراتی ایجاد میکنند نمونه آن خروجی تایپ سی میباشد که گوشی های 2018 به بعد از این ساختار پیروی کرده اند.